Uttryck i ljus och ljud

Svart/vitt – Färgfilmen kom på 1930-talet, så när en ny film görs i svart/vitt är det för att det skall ge en speciell effekt. Svart/vita bilder är klarare, skillnaden mellan ljus/skugga är starkare, gråtonerna mångtydigare. Ofta har svart/vit film en starkare dokumentär prägel.

Ljus/skugga kontraster – vem eller vad är placerat i skuggan? Kontrasterna skapar även djup i bilden.

Motljus – på en person placerar ofta denne i en utsatt position

Färger – färgerna kan ha ett symboliskt värde (gul färg betyder falskhet, röd liderlighet) och de kan ha ett metaforiskt värde (en färg kan frambringa speciella stämningar i en scen)

Synkront och asynkront ljud – synkront ljud är det ljud som kommer från det vi ser på bilden, en replik, ett tåg som kör förbi, en mås som svävar över havet. Asynkront ljud kommer från en ljudkälla utanför bilden. En person, en fara som närmar sig, bakgrundsmusik, effektljud. Med hjälp av ljuden – asynkront ljud – kan bilderna på det sättet ”utvidgas

Bakgrundsmusik och bakgrundljud – bakgrundsmusiken skall understöda handlingen och förstärka våra känslor för det vi ser på filmduken. Musiken kan följa hela filmen, men ofta är den lagd vid strategiska ställen – vid inledande credits, vid plot points och under hela filmens uttoning.

Tidigare var bakgrundsmusiken symfonisk partiturmusik, men nyare film använder enklare och spädare tongångar; korta motiv på piano eller en insmickrande poplåt. Många filmer utelämnar bakgrundsmusiken och använder endast bakgrundsljud, asynkront effektljud, som skall stöda dramaturgin, skapa spänning och stämning.