På den tiden då de stora båtarna korsade Atlanten

Det här handlar om resor, stora äventyr, en veckas sjögång långt ute på Atlanten. Många var dom som tog båten över, dock inte jag. Dessa bilder är från början av 70-talet, någon av de sista gångerna som Kungsholm lägger till vid Amerikakajen. En epok går i graven.

Detta var på den gamla goda tiden (så får man bestämt inte uttrycka sig längre), när hamnen var full av lyftkranar, tre stora skeppsvarv fyllde Hisingssidan av älven och Kungsholm och Gripsholm stävade över Atlanten mot New York.

Det var mycket intressant att ströva längs kajerna förr. Amerikaskjulet till höger, de stora båtvarven på Hisingssidan. Längre bort, de stora vita bananbåtarna vid bananskjulet. Jag brukade gå ner till hamnen på lunchrasten vid Nordhemsskolan, Nordhemsgatan rätt ner. Det låg inga Danmarksfärjor där, då. Utmed hela Masthuggskajen lossades massor av styckegods, med de höga, gröna kranarna. Man kunde promenera fritt medan stuveriarbetarna jobbade. Längre västerut ligger den stora Sannegårdshamnen, som en kil in i Hisingsmagen."varifrån den härliga smuggelspriten kommer" (citat Sten-Åke Cederhök). Läs mer om Sten-Åke i boken. Humor, dä ä mitt liv däsä.

Denna sida senast uppdaterad 2020-10-27 ungefär kl. 14:01