Ducka

"Hur många glada minnen slår inte till mig", när jag ser denna bild och tänker tillbaka på alla trevliga stunder med byggandet av järnvägen. Mödosamt? De e bara förnamnet!

Citatet ovan kommer naturligtvis från Povel Ramel. Jag förstår inte hur man skulle ha klarat sig i livet utan denne ordekvilibrist. (Lyssna t.ex. bara på "Högt uppe på berget", tillsammans med Martin Ljung).

Denna sida uppdaterad senast 2020-11-16 ungefär kl. 16:36