Oberalppasset

på Furkabanan, FO, i maj 1982. Denna gång bara med ett litet lokaltåg draget av det legendariska "balkongloket" HGe 4/4 I. När man tittar på denna lilla film, kan man lätt få för sig att filmregisören är lite på pikalurven och man kan i detta sammanhang också hänvisa till vad den eminente humoristen Ronny Eriksson sa en gång:

"När man åker tåg, skall man vara lätt packad".

Nu är det på det här viset, att smalspårsbanans kurvor och backar, samt de gamla vagnarnas fjädringar gör att filmandet i bästa fall blir ryckigt och snett. Och då hjälper det inte att, som i det här fallet, kameramannen har en gammal fin kanonkamera (ibland stavat med "C")!

Vid Oberalppasset, 2046 m.ö.h. ligger det fortfarande gott om snö i maj månad. Här kör tågen även vintertid och då skyfflas det undan metervis med snö. På bortre sidan av passet, går den slingrande järnvägen ner utefter Rhendalen mot Chur. Glacierexpressen kör också här på väg till St. Moritz. Se även sidan Riktiga Tåg.

När man står och tittar på det man bygger i källaren och ibland funderar över om man över huvud taget kan bygga så här, så räcker det att i tanken försätta sig tillbaka i tiden, 80-talet, Schweiz.... verkligheten överträffar fantasin, i Schweiz är allt möjligt. Det går inte att krångla till det på modelljärnvägen, det finns redan i Schweiz! Det står mer om schweizisk järnväg och modelljärnväg i boken, mina upplevelser från 80-talet.

Denna sida uppdaterad senast 2020-12-13 ungefär kl. 11:23