Ragnars brev till Länsstyrelsen

Ragnar gillade att stångas mot myndigheterna, och han hade många tillfällen till det genom åren. Han hjälpte ju också flera konstnärer i bekantskapskretsen med bl.a. deklarationer och kommunikation med Skatteverket.

Här är brevet till Länsstyrelsen angående ett oläsligt registreringsbevis till firman, inköpt för 60 kr. I sådana fall blev Ragnar rätt så frän i tonen, han tolererade inte vad som helst från myndigheterna.

V Frölunda 910419
Länsstyrelsen Handelsregistret Göteborg
Medveten om vårt kära fosterlands dåliga ekonomi har jag stor förståelse för att vi alla måste spara och att Länsstyrelsen således inte får lov att köpa färgband "i onödan" till skrivmaskinerna - men

då min gamla kopieringsmaskin inte förmår läsa skriften på bifogade för 60 kronor nyinköpta registreringsbevis måste jag ytterligare besvära Er med en vänlig anhållan, att Länsstyrelsen som - om jag baserar min tro på beloppet som står på min skattsedel - troligen har bättre kopieringsmaskiner än jag, tillverkar 5 st kopior på detta registreringsbevis och sänder dessa till mig. Jag betalar givetvis gärna porto-, pappers- och färgkostnader, men hoppas slippa stämpelavgiften 5 x 60 kr.

Om någon för mig okänd lagparagraf skulle förhindra Er att utföra detta kan ni naturligtvis sända beviset tillbaka till mig i befintligt skick - Jag kanske kan använda det i stundande valpropaganda?

Med vänlig hälsning

Ragnar Fagerberg

Denna sida uppdaterad senast 2020-11-19 ungefär kl. 16:03