accineringen

är avklarad (april 2021) och nu kan

man börja se framtiden an med tillförsikt.

Så fort jag tänker vaccinering, går tanken direkt till Sten-Åke Cederhök, en av mina absoluta favoriter när det gäller enkel och stillsam humor, inget politiskt, inget nedsättande, inget anklagande. Bara ren och härlig göteborgshumor.

Han berättar ofta om Tilda, "hon som jag har möblerna ihop med!". En gång var dom i Stockholm.

— Där var så mycket folk och långa köer överallt. Jag ställde mig i en kö, och jag blev vaccinerad. Feck e leta spruta mot röa hunn.

Denna sida uppdaterad senast 2021-04-30 ungefär kl. 10:47