Det har på senare tid kommit till vår kännedom att det smugit sig in diverse faktafel på dessa sidor. Jag vill vara tydlig med att vi ser mycket allvarligt på både "fake news" (det ligger ju i tiden), och rena felaktigheter. Vi jobbar hårt med att förebygga och korrigera dylika missförhållanden inom ramen för vad som är praktiskt möjligt i dessa dagar.

Det är vår uppriktiga förhoppning att på dessa sidor kunna förmedla intressant information från forna dagar, samt till viss del även fullständigt meningslös information som icke desto mindre kan ha ett visst värde i sig.

Om det mot förmodan skulle dyka upp något på dessa sidor som kan klassificeras som felaktigt, går det bra att meddela webmästaren. Vi kommer då att tillsätta en utredning för att gå till botten med problemet och göra en noggrann faktacheck samt undanröja all missinformation så långt det är möjligt. Roligare än så blir det inte.

han som har hand um et

Webmästaren

Denna sida uppdaterad senast 2020-11-30 ungefär kl. 12:00