EU-val
.
EU-val
Valår
SD i %
Antal röster
Mandat
Länk
2014 9,67 359248 2 Valmyndigheten
2009
3,27
103584
-
Valmyndigheten
2004
1,13
28303
-
Valmyndigheten
1999
0,34
8568
-
Valmyndigheten
.
.