Uppdateras endast en gång per månad    
  Period 2006-2010 Period 2010-2014 Period 2006-2018  
#0
. SD:s värden i opinionsmätningar som avser riksdagsval 2006-2018  
Institut
31 Alla
#1
  Linjär trendlinje för SD 2006-2018  
31 Alla Linjar
#2
  Trendlinje med glidande medelvärde för SD 2006-2018  
31 Alla Glidande
#3
  Differens mellan blocken, samt SD:s vågmästarställning 2006-2018  
31 Block1
#4
  Alliansen och de rödgröna 2006-2018  
31 Block2
#5
  Linjär trendlinje för de gamla riksdagspartierna 2006-2018  
31 Block3
#6
. Period 2006-2010 Period 2010-2014 Period 2006-2018