EU-val 2009
.
Alla-EU
.
Europaparlamentsvalundersökningen 2009, publ. 2010-06-22: SD 1,6% SCB
.
Efter EU-valet 2009 genomförde SCB, Europaparlamentsvalundersökningen 2009. 1797 personer intervjuades från 8 juni till den 29 september 2009. I undersökningen svarade 1,6% att de hade röstat på SD. Det ska jämföras med det verkliga valresultatet som blev 3,3%. Den rådata som fås vid opinionsmätningar kan alltså i SD:s fall, med gott samvete multipliceras med en faktor 2. (se sida 172)
.
.
.
Resultat för SD i SVT:s vallokalsundersökning 2009-06-07: SD 2,4% Ekot
.
I SVT:s vallokalsundersökning deltog 7800 personer som svarat på frågor direkt efter att de lämnat vallokalen. 2,4% angav att de röstat på Sverigedemokraterna i EU-valet och 2,9% angav att de skulle rösta på SD om det var riksdagsval idag. Nu blev det verkliga resultatet i EU-valet 3,3%. Det innebär att undersökningens resultat för SD bör räknas upp med 37,5%. De som angav att de skulle rösta på SD om det var riksdagsval idag bör alltså räknas upp från 2,9% till 4,0%
.
.
Sifo-EU
Publicerad
SD i %
Mätperiod
Intervjuer
Länk
2009-06-05
2,2
25 maj-3 jun
1897
SvD
2009-05-30
2,3
18-28 maj
1896
SvD
2009-05-23
2,1
11-19 maj
1897
SvD
2009-05-15
2,4
4-14 maj
1898
SvD
2009-05-09
2,51
27 apr-7 maj
1894
SvD
2009-01-25
1,9
12-22 jan
1900
SvD
2008-06-17
1,7
26 maj-4 jun
1079
SvD
.
.
Novus-EU
Publicerad
SD i %
Mätperiod
Intervjuer
Länk
2009-06-06
2,0
1-4 jun
2040
TV4/pdf
2009-06-02
2,3
19 maj-2 jun
2000
TV4/pdf
2009-05-29
1,6
12-25 maj
2000
TV4/pdf
2009-05-21
2,1
5-18 maj
2000
TV4/pdf
2009-05-15
3,1
28 apr-11 maj
1953
.
.
Skop-EU
Publicerad
SD i %
Mätperiod
Intervjuer
Länk
2009-06-06
2,3
1-6 jun
1211
Novus
2009-06-04
1,5
25 maj-1 jun
okänt
H.O.
2009-05-22
2,2
4-18 maj
1177
Ekot
Ej publicerad
1,7
april
okänt
.
2009-03-01
1,3
25 jan-19 feb
1092
GP
.
.
Demoskop-EU
Publicerad
SD i %
Mätperiod
Intervjuer
Länk
2009-06-05
1,8
22 maj-3 jun
2023
Expressen
2009-05-29
1,6
20-26 maj
1006
DN
2009-05-21
1,1
13-20 maj
1003
Expressen
2009-05-15
1,2
6 maj-13 maj
1002
Expressen
2009-05-08
1,9
26 apr-6 maj
1010
Exp/pdf
.
.
Synovate EU-sympatier
Publicerad
SD i %
Mätperiod
Intervjuer
Länk
2009-06-05
2,0%
28 maj-3 jun
1482
DN/Novus
2009-05-20
ca 1%
7-18 maj
1474
DN
2009-04-30
1,5-2
20-27 apr
1496
DN
Anm. Dagens Nyheter vill ogärna publicera SD:s resultat
.
.
SCB EU-sympatier
Publicerad
SD i %
Mätperiod
Intervjuer
Länk
2009-06-23
okänt
28 apr-1 jun
6506
-
2009-02-17
1,1
27 okt-24 nov
6687
SvD
.
.
Burson
Publiceringsvecka
SD i %
0923
okänt
0921
okänt
0919
okänt
0917
4,9
0915
4,2
.
Burson-Marsteller spår utgången i EU-valet för samtliga medlemsländer. De gör inga egna opinionsmätningar utan tolkar andras mätningar. www.predict09.eu
.
.
Sentio Research

I en mätning från Sentio svarade 8% att de kan tänka sig att rösta på SD i EU-valet. Undersökningen utfördes 23 juni till den 6 juli 2008 på 1000 tillfrågade. SD-Kuriren