SOM
 
           
www.som.gu.se
Publicerad
SD i %
Mätperiod
Intervjuer
Urval
Länk
2016 15*** hösten 2015 - - Dagens Sam
2015-06-23 9,5** hösten 2014 6876 13600 SOM sida 400
2014 8,5* hösten 2013 8406 17000 SOM sida 5
2013 7,1 hösten 2012 6298 12000 SOM sida 5
2012 5,1 hösten 2011 4720 9000 SOM sida 5
2011 4,2 hösten 2010 - - SOM sida 5
2010 3,8 hösten 2009 - - SOM sida 5
2009 4,4 hösten 2008 - - SOM sida 5
2008 2,4 hösten 2007 - - SOM sida 5
2007 2,2 hösten 2006 - - SOM sida 5
2006 0,7 hösten 2005 - - SOM sida 5
2005 0,6 hösten 2004 - - SOM sida 5
2004 0,8 hösten 2003 - - SOM sida 5
2003 0,8 hösten 2002 - - SOM sida 5
2002 0,2 hösten 2001 - - SOM sida 5
           
* 8,4 enligt Sannerstedt
** 10 enligt Oscarsson i SVT 3:15:25
*** 19% för män och 11% för kvinnor, Dagans Samhälle 2016-07-08 (ej på nätet)
 
Presentationer från SOM-seminariet
2016: Hela presentationen
2015: Del 1 och del 2
2014: Del 1 och del 2