Fruktan_som_dygd.html
VYKORT_TILL_JAPAN.html
 

Uppväckt från de dödaEn stor italiensk författare, i det närmaste okänd här i landet, har kommit i rampljuset igen. Han upptäcktes vid ingången till 30-talet efter att i en mansålder ha varit begravd i tystnad. Nu har förlagen på olika håll i världen börjat inventera hans kvarlåtenskap och den första biografien har kommit ut på italienska. Hans namn är Italo Svevo.

     Italo Svevo föddes i Trieste 1861. Hans riktiga namn är Ettore Schmitz. Italo Svevo är pseudonym, Italo betyder italiensk och Svevo schwabisk. Hans far var tysk, hans mor italienska. Som skolpojke vistades han några år i Tyskland, fortsatte sedan pliktskyldigt sin utbildning i en handelsskola i Trieste, fick en obetydlig befattning som banktjänsteman men med tid över att odla sina litterära och litteraturkritiska intressen, blev så småningom en framgångsrik affärsman, stoppades av kriget 1914, återupptog då sin tidigare journalistiska och litterära verksamhet. År 1893 debuterade han med romanen Una Vita, sex år senare följd av Senilità. Ingen av dem tycks ha väckt någon större uppmärksamhet och besviken vände han sig från litteraturen. År 1907,då Joyce försörjde sig som språklärare i Trieste, uppsöktes han av Svevo som ville  bättra  på sina kunskaper i engelska. Det är känt att Joyce läste Svevos båda ungdomsverk och att han uttalade sig synnerligen uppskattande om dem. Först 1923 utkom den tredje romanen, La Coscienza di Zeno. Även den möttes med tystnad och att den tystnaden bröts var främst Joyces förtjänst. Genom hans rekommendation eller förmedling kom ett helt nummer av tidskriften Le Navire d’Argent att ägnas Svevos författarskap. Hans berömmelse växte nu hastigt, men han skulle inte länge få njuta av den. Han avled 1928, av sviterna efter en bilolycka.

     Förutom de tre nämnda romanerna skrev Svevo också en rad noveller och ett skådespel, Un Marito. Senilità och La Coscienza di Zeno betraktas nog allmänt som hans mästerverk, även många av hans kortare berättelser värderas högt.

Tidsbilden

Italo Svevo