Historik

Gården, Tockarp 3:13, uppfördes år 1795. Detta årtal är inristat i en bjälke, placerad i en väg på gårdens loge. Gården var på den tiden en bostad för häradshövdingen i Bjäre härad.
Gården ägdes då av släkten Wieslander. I en lång rad av år levde och verkade konstnärinnan Agnes Wieslander på Tockarp. Fortfarande finns minnet kvar genom att ateljéfönstret finns bevarat i den delen som idag benämnes Matildes.
I gamla boningshuset finns också del verk av Agnes Wieslander upphängda till beskådande.

1910 köptes gården av Rikard Lövgren och hans hustru Alma , vår farfar och farmor. Ett stort renoveringsarbete krävdes för att sätta gården i ett brukbart tillstånd. Gårdsbyggnaderna var till viss del förfallna.
Åkermarkem dikades och stora mängder sten bröts upp under en lång rad av år.

Rikard och Alma fick två barn, Vega och Gunnar. Gunnar stannade kvar på gården och drev den tillsammans med Rikard. Efter Rikards bortgång, 1962, övertogs driften helt av Gunnar och hans familj. Gunnar gifte sig med Ulla Emma Josefina Andersson. Ulla kom från Ekeby utanför Helsinborg. Hon var det yngsta barnet i en syskonskara på fem barn. De träffades när Ulla tjänstgjorde som barnsköterska hos familjen Wieslander.
Ulla och Gunnar fick fyra barn, Ann-Margret, gift Källenius, Mats, Thomas och Pär.
Vi, barnen, erhöll gården som gåva 1988/89. Vi äger gården gemensamt och den drivs idag på ett traditionellt sätt med huvudsaklig inriktning på spannmålsodling på den 20 tunnland stora arealen.
Det förkommer ingen djurhållning.

Efter vår moders bortgång 1999 har ett omfattande renoveringsarbete pågått och pågår. På Ann-Margrets initiativ återställdes mycket som möjligt till original, såsom väggar och tak. Möbler som en gång i tiden har funnits på gården har återbördats.
Gården har idag ett modernt boende och utgör en viktig samlingspunkt för släkten. Vi har för avsikt att gården ska utgöra en fristad för oss alla i släkten och att alla ska känna en trygghet och värdet av Tockarp.
Värdet av Tockarp ska förhoppningsvis gälla för kommande generationer.