-->
Mariella räddade 40 personer!

Se ett kort utdrag ur intervjun

Jan-Tore Thörnroos var befälhavare på Mariella som assisterade vid haveriet med M/S Estonia
Thörnroos uttalanden gjordes vid en återblick i avsnitt 8 av serien Färjan i Kanal 5 sänt 081117

Page in English
Page in English

Se ett kort utdrag ur intervjun med Thörnroos i ett nytt fönster

Befälhavarens uttalande är synnerligen anmärkningsvärt och görs som avslut i ett 10 minuter långt intervjuinslag med återblickar på Thörnroos och M/S Viking Mariellas deltagande i räddningsoperationen som första civila fartyg vid M/S Estonias haveriplats.

Den helt nya uppgiften om dussinet fler räddade skiljer sig markant ifrån vad som angivits i samtliga tidigare kända uppgiftskällor:

  • I Expressen den 29 september 1994 (dygnet efter haveriet) anger Mariellas kapten Jan-Tore Thörnroos själv i en intervju med Eva Gussarsson att 17 personer bärgades ur sjön och 9 ombordsattes med helikopter.

  • De finska kommendörerna Jaakko Smolander och Heikki Hyyryläinen vid Helsingforsstaben för Sjöbyrån i Finska Vikens Sjöbevakningssektion meddelade efter olyckan i sin rapport att Mariella lyfte upp 18 personer från vattnet.

  • Enligt haverikommissionens slutrapport (JAIC 1997 5:7.5.2) räddade Mariella 15 personer i flottar direkt ur sjön.

Därutöver stöds dessa officiellt redovisade siffror på räddade ombord av Mariella via ett antal tidiga TT-telegram som finns att läsa på www.estoniasamlingen.se den stora informationsdatabas vilken Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) tog fram på uppdrag av regeringen.

Jan-Tore Thörnroos uttalande utgör därför nya och högst uppseendeväckande uppgifter som även avsevärt stärker både anhörigas och oberoende utredares misstankar om att det dussintal estniska besättningsmän vilka antecknades som räddade på ett stort antal av de första överlevarlistorna men som senare "försvann" och sades vara omkomna - i själva verket samtliga har överlevt haveriet den 28 september 1994.

En fartygsbefälhavare har enligt internationell maritim lagstiftning skyldighet att anteckna samtliga av honom räddade och ombordtagna i fartygets loggbok. Trots upprepade förfrågningar har varken Thörnroos eller hans dåvarande arbetsgivare Viking Line velat bemöta kraven på att redovisa loggboken.


29 november 2008

Kenneth Rasmusson
Fri redaktör i Lund
estonia.kajen.com



Oberoende undersökningar och media


Skeppsbyggnadsingenjör Anders Björkman

http://heiwaco.tripod.com/punkt141.htm
http://heiwaco.tripod.com/punkt142.htm
http://heiwaco.tripod.com/punkt146.htm


Vad hände Estonias besättning?

Faksimil av artikel i Världen idag 051213

http://estonia.kajen.com/Vad_hande_Estonias_besattning.gif


BEFÄLHAVAREN ÖVERLEVDE! SVT Aktuellt 040928

http://estonia.kajen.com/befaelhavaren.html

http://www.youtube.com/watch?v=vES1gYQ5QO0

Klippet på YouTUBE har nu över 46.000 visningar!