© 2000 The Independent Fact Group

 

M/S Estonias Visirgåta

Bilden av visiret "stående" på sidan av fartyget!


Faktagruppen söker svaret på mysteriet som presenteras här. Detta är något att utreda djupare, förklara, döma eller bara acceptera. Vår intention med dessa uppgifter är inte att framlägga bindande bevis för något scenario. Det är att ställa frågan om det är möjligt att det av ren slump kan produceras bilder som visar ett identiskt objekt lika visiret som står på fartygssidan efter förlisningen.


Bakgrund

Under våren 2000 arrangerade den svenska organisationen AgnEf "Det Internationella Estonia seminariet" med finansiering från Sveriges regering. Seminariet hölls i Stockholm den 29-30 maj. Faktagruppen var involverad i planering och arrangemang av seminariet. Under förberedelserna för inbjudan begärde AgnEf från svenska Sjöfartsverket material som underlag för framsidan till trycksaken. Idén var att visa en sonarbild av vraket på havsbotten. Sjöfartsverket skickade en bild, en plot av sjöbotten som hade producerats av entreprenören som skulle täcka vraket med betong. Bilden trycktes sedan som omslag till inbjudan för seminariet.

Under förberedelserna till seminariet upptäckte Faktagruppen att djupkurvorna på bilden verkade vara ritade över - på - eller under vraket och att det vid fören av Estonia överensstämde med konturen av ett "upp och ner vänt visir" mer eller mindre exakt. Det är förstås en omöjlighet eftersom visiret upptäcktes långt väster om vraket den 18:e oktober 1994, eller....

Men ändå, bilden finns där.

Faktagruppen besökte Sjöfartsverket för att studera kartorna med den mystiska bilden av visiret på fartygssidan. Materialet från entreprenören var mycket omfattande och bestod av tusentals dokument, bland dessa ett 50 tal kartor liknande den som Sjöfartsverket skickat till AgnEf. Av dessa cirka 50 kartor visade 4 stycken "visiret" på sidan av fartyget, men ingen av kartorna var identiska. Djupkurvorna som överensstämde med visiret var dock i det närmaste helt identiska. På de övriga kartorna av dessa 50, visade djupkurvorna bara en "vanlig flat sjöbotten" i området för visiret.

Sjöfartsverkets tjänstemän förklarade att entreprenören hade använt en sonarbild av fartyget och överfört linjerna av vraket till bottenundersökningens kartor som de producerat. Orginalsonarbilden skulle finnas antingen hos entreprenören eller hos den finska delen av JAIC, varifrån bilden ursprungligen skulle ha kommit.

Faktagruppen har utan framgång försökt få tag på originalbilden.


AgnEf's omslagsbild till inbjudan

Bild 1. Detta är en del av inbjudan med sonarbilden över M/S Estonia. Bilden kopierades från en karta "Projection of the Estonia, Nordic Marine Contractors AS, Sandfilling Drawing 11/11", som man fick från Sjöfartsverket. Bilden nedan förklarar kurvorna på bilden.

 

Bild 2. Fartygen vilar nästan upp och ner med fartygets flata botten synlig (Ship bottom, underside) och med fören (Bow) till höger på bilden.Fartygets konturer har fyllts med blå linjer och det saknade visiret (Missing visor) med röd linje. De märkliga djupkurvorna som visar visiret på sidan av fartyget är direkt till vänster om det saknade visiret. Aktern (Stern), Babords sida (Port side), Skorsten (Funnel), Brygga (Bridge). Linjerna på resten av bilden är djupkurvor.

 

Bild 3 och 4. En närbild av området med visiret. Detta är en begränsad, original (och enda) analys vi gjort. Vi sökte konturlinjerna på bilden och jämförde dessa med de andra tre kartorna hittade hos Sjöfartsverket, varvid vi kunde bekräfta att linjerna fanns där.

 

Bild 5 och 6. Bakgrunden har tagits bort varvid visirets linjer frilagts. "Visiret - Objektet" har sedan färglagts och skuggats för att bättre återge formen av det upp och ner stående visiret. Visirarmarna för visirets gångjärn har införts på "rätt position". Notera följande:

1. Skillnaden i höjd mellan två djupkurvor är 1 meter. Om man förmodar att den första (yttre) djupkurvan befinner sig 1 meter ovanför skrovsidan är den totala höjden av objektet 6 - 7 meter. Visiret har samma höjd.

2. Perspektivet och den relativa vinkeln i förhållande till fartyget överensstämmer med fartygets lutning på botten, med andra ord, visiret lutar som fartyget, åt styrbord.

3. Längd och bredd stämmer med visiret.

4. På den exakta platsen på styrbords sida av visiret återfinns kunturen av den stora skadan på visiret. Konturen av skadan stämmer dessutom även i höjdled. Se bilden nedan.

 

Bild 7 och 8. På den vänstra bilden har det rekonstruerade bilden av visiret vänts för att riktningen ska överensstämma med fotot till höger. Bilden till vänster visar dock visiret från ovan om man ser det stående upp och ner.


Frågor

Om visiret verkligen stod på fartygssidan någon gång under de första dagarna efter förlisningen, hur ska man förklara att JAIC hittade visiret omkring 1 nautisk mil väster om vraket?

Om visiret stod på fartygssidan, hur kunde det hamna där?

Var visiret på plats när fartyget gick under, och om, hur skildes det från fartyget?

 

The Independent Fact Group