JOURNALISTIK

kaffesked

tidernas kaffedoft

Kaffebusken växte ursprungligen på de höga platåerna i Etiopien. De folkstammar som sökte skydd i dessa skogsområden malde de vilda kaffefrukterna tillsammans med djurfett och fick på så sätt ett hållbart livsmedel för långa vandringar och stridståg. När dessa folkstammar drog norrut, för att senare drivas tillbaka, lämnade de kvar kaffeodlingar på Jemens sluttningar. Perser och araber fick smak för frukten, men vem som kom på idén att laka ut kaffe med vatten är höljt i dunkel och har gett upphov till många legender.

Klicka här för att läsa hela artikeln!

MIN KOLONISTUGA

kolonistugan
Tio kvadrat - Agges kolonistuga


BETONGHANTVERK

Logo Fridhems betongkurs 2005
Fridhems betongkurs 2005


LÄNKAR

 > BETONGHANTVERK

 > FOTOGRAFERING

 > FRILUFTSLIV

 > FRITIDSHUS