Balsons Amalia "Sucette"

För mer information, gå in på SKK avelsdata