Batotes Timo

För mer information, gå in på SKK avelsdata