2013-05-12

Kashmir von der Hundisburg
Multichampion
DPZ 169 116
Optigentestad för prcd-PRA
Anlagsbärare (B)
Stamtavla
Kashmirs titlar
Mer info: Kennel von der Hundisburg

Batotes Tilia
Utställd Nat. och Internat.
S18147/2008
Optigentestad för prcd-PRA
Normal (A)
Stamtavla
Åtta veckor, v 26

Sex och sju veckor gamla, v 24-25

Fem veckor gamla, v 23

Fyra veckor gamla, v 22

Tre veckor gamla, v 21

Två veckor gamla, v 21

En vecka gamla, v 20

Nyfödda, 2013-05-12