Men roligast tyckte syskonen det var att leka
på agilitybanan.