Att träffa Wenke var som att träffa en syster,
vi kände oss hemma Sucette och jag.