Batotes valpar från Candy och Alberts kull 2009 på Örebropudlarnas träningsutställning 2009-09-20.
Syskonen fick mycket bra utlåtanden.