Batotes Inula "Licette" visas för domare Reija Hyttinen.
Hon får HP och 2:a i Bästa valp.