Tilia är smidig och snabb. Sucette får
använda list för att få tag på handskan.