Här bor Wenke och Hermengard Spacek.
Mamma Hermengard har en fantastisk trädgård!