Sista utflykten med hela flocken.
Hjärtligt tack
till alla som ger våra valpar ett tryggt hem!