Dryopteris filix-mas - Latinska för
meicinalväxten Träjon/Ormbunke.