Under dräktigheten gick Avena från att väga 12,3 kg till 17 kg och midjemåttet gick från 47cm till 69 cm.
Är det fel på vågen månne?