Avena äter ca 2,5 kg Klass färskfoder per dag och det är hon som dricker upp mjölkersättningen vi köpte!
(Efter samråd med veterinär.)