Nyklippt fluffboll!
Stylad av Marita från Hundrummet i Örebro.