Valparna får även besöka ängarna. Det blir mycket bilåkning!