1900-talet
Tillbaka Hem Upp

 

Ryska revolutionen
Bakgrund första världskriget
Första världskriget
Mellankrigstid
Andra världskriget
Efterkrigshändelser

1900-talet är det århundrade som ligger strax bakom knuten och det som därför är svårast att överblicka. Inom ramen för denna översiktliga kurs har stoffet beskurits ordentligt. Följande områden tas upp:

bulletDe två världskrigen som egentligen kan ses som ett med en mellanliggande orolig fredstid
bulletTotalitarismens  grundläggande tankar
bulletDess iscensättande i Italien och Tyskland
bulletEn kort översikt av Sverige under världskrigsperioden
bulletNågra nedslag bland efterkrigshändelserna med tonvikt på det kalla kriget
 

Tillbaka till Tillbaka till Komvux Gotland