Grekland
Hem Upp Nästa

 

Tankelivet
Demokratin
Religionen
Idrotten
Beteckningen Grekland är missvisande och anakronistisk, dvs härrör sig från en annan tid, nämligen vår egen. Under antiken lyckades aldrig grekerna ena sig inom ett sammanhängande rike utan levde i olika och ofta med varandra krigande stadsstater.

En stadsstat kan definieras som en stad med tillhörande försörjningsyta, dvs så mycket odlingsbar mark som behövs för att livnära dem som bor i staden.

Vad som ändå förenade dessa greker och gör det meningsfullt att behandla dem som en enhet är:

bulletdet gemensamma språket
bulletreligionen
bullettankelivet
 

Tillbaka till Tillbaka till Komvux Gotland