Den minoiska kulturen
Hem Upp

 

Omkring år 2000 f Kr hade Kreta blivit ett centrum för handel i Medelhavet. I dalarna fanns god åkerjord och man odlade korn, vete, oliver och fikon. Skogarna gav bra virke till skeppsbyggnad. Ön låg bra till för handel med Egypten och Mesopotamien. Metaller började användas och ett skriftspråk utvecklas.

Centralorten låg i Knossos, där ruiner efter ett ståtligt palats finns bevarade än i dag. Palatset var uppfört i flera våningar och rymde över 100 rum. Väggarna var prydda med målningar av bl a tjurar, som unga män och kvinnor fäktar med eller slår volter över.

Omkring 1400 f Kr inträffar en katastrof på ön, som lägger palatset i ruiner. Olika forskare ger olika förklaringar.

bulletEtt vulkanutbrott norr om ön åstadkommer en så kraftig flodvåg att delar av ön översköljs och bebyggelsen förstörs.
bulletEtt fientligt folk invaderar och förstör.

bulletBåda dessa händelser samverkar.

Efter Kretas fall flyttar kulturen över till det grekiska fastlandet. Mykene på Peloponnesos blev den nya centralorten i området. Det är från Mykene som den grekiske härföraren och storkungen Agamemnon kommer, han som leder belägringen av Troja i Homeros versepos Iliaden.

 

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland