Fenicierna
Tillbaka Hem Upp

 

Den minoiska kulturen

På 1000-talet f Kr hade ett litet folk genom sin handel nått högt välstånd och stort inflytande. Fenicierna bodde i stadsstater såsom Byblos, Sidon och Tyrus i det område som idag utgöres av Libanon. De var skickliga sjömän och förbättrade skeppsbyggandet genom att införa spant och köl. Med sina båtar seglade de kring hela Medelhavet och anlade kolonier, den mäktigaste kom att bli Kartago i nuvarande Tunisien. De seglade vidare genom det som idag kallas Gibraltar sund och nådde Tennöarna (Storbritannien) och deras "loggböcker" tyder på att de kan ha rundat Afrikas sydspets.

De utförde också en viktig kulturgärning genom att förenkla skriften, när de sammanställde  22 konsonanttecken. Skriften hade nu utvecklats från en ursprunglig bildskrift till en ljudskrift, där varje tecken representerade ett konsonantljud. Nästa steg kom att ta av grekerna, vars vokalrika indoeuropeiska språk också krävde vokaltecken.

Sagan om Europa och tjuren berättar hur den grekiske guden Zeus förvandlar sig till tjur för att locka med sig den feniciske prinsessan Europa till Kreta, där han blir far till hennes son Minos, som sedan blir Kretas mytomspunne härskare. Hennes bror Kadmos letar efter henne och för därvid med alfabetet till Grekland.

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland