Frågor
Tillbaka Hem Upp

 

Epos (10-14)

 1. Varför uppstod tidigt högkulturer vid stora floder?
 2. Vilken roll spelade handeln?
 3. Vilken roll spelade religionen?
 4. Vad var Hammurabis lagsten och likhetsprincipen?
 5. Vilka tekniska och matematiska landvinningar gjorde sumerer och babylonier?
 6. Vilka var stormakterna i Mesopotamien under forntiden?
 7. Vad har fenicierna bidragit med?
 8. Vilka är de stora pyramidbyggarna i Egypten?
 9. Vilket syfte hade man med pyramiderna?
 10. Vad förklarar Osirismyten?
 11. Vad försökte Echnaton genomföra?
 12. Vilka spår kan man finna av hans verksamhet i Bibeln (eventuellt)?
 13. Vilka israelitiska stater uppstår?
 14. Hur går det för dessa? Vilken roll spelar profeterna?
 15. Vilken historiesyn ger Gamla testamentet uttryck för?
 

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland