Forntiden
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

Jägare och samlare
Jordbrukare
Flodkulturer
Fenicierna

Människans utvecklingshistoria är lång och nya fynd har flera gånger flyttat tillbaka hennes uppkomst avsevärt. Hennes intellekt var med säkerhet lika utvecklat som vårt för ca 40.000 år sedan. Med den så kallade kol14-metoden har man kunnat åldersbestämma kraniefynd som visar att huvudformen åtminstone då var färdig. Det har räckt med delar av kranier, arkeologerna har med dessa delar kunnat lägga pussel och fått fram huvudformen, som talar om för oss hjärnans storlek och form.

Hur vet man då något om dessa människor, som ännu länge skulle vara skriftlösa? De viktigaste källorna är:

bulletArkeologiskt material
redskap, vapen och spår av bostäder
bulletNaturhistoriskt material
vittnar om miljö och klimat
bulletAnalogislut
genom att studera nutida av civilisationen opåverkade jägarfolk kan man sluta sig till hur tidigare folk under samma betingelser levde.
(Ännu för mindre än femtio år sedan fanns sådana jägar- och samlarsamhällen på flera platser på jorden.)

                                                   

 

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland