Jordbrukare
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

Frågor

Vad kunde således få människan att lämna sitt "Eden"? Vad kunde bli bättre? Och hur kom hon på hur hon skulle göra för att bli jordbrukare?

bulletTryggheten kunde öka.
Genom att odla och hålla boskap kunde människan skapa sig ett skafferi,
hon kunde bättre kontrollera tillgången på föda.
bulletBarnbegränsningen blev inte längre nödvändig.
Man får förmoda att nomadsamhället krävde att oönskade barn "sattes ut i skogen" eftersom förflyttningen krävde att den näst yngste kunde gå.
Detta måste ha varit särskilt smärtsamt för modern.
Eftersom jägarsamhället inte rymde kärnfamiljer kanske det var mindre
upprörande för fäderna.

Människan betalade således ett högt pris för att få inflytande över framtiden eftersom jordbrukssamhället ledde till en del negativa konsekvenser:

bulletTillvaron blev mer krigisk,
eftersom man behövde försvara sina förråd.
Parallellt med jordbrukssamhällena existerade länge samlarsamhällen och när dessa inte längre kunde byta till sig de matvaror de behövde försökte de säkert ta det de inte fick i stället för att svälta.
bulletTillvaron blev mer ojämlik,
eftersom yrkesfördelningen uppstod och vissa yrken på sikt fick högre status än andra eftersom de ansågs mer viktiga.
Kvinnan, som i samlarsamhället kanske bidrog med basfödan kunde på sikt inte klara av samma arbetsinsats som mannen i det mer fysiskt krävande jordbrukssamhället. Hennes betydelse för den dagliga försörjningen blev mer underordnad och den ökade barnskaran krävde mer tid och omsorg.
bulletTillvaron blev mer tärande på naturen,
eftersom människan kunde suga ut jorden i sin jakt på allt mer föda.
Hon behövde inte längre rätta mun efter matsäck och hon kunde växa till numerärt. Jordbruket gjorde folkökningen möjlig.
bulletTillvaron blev mindre hälsosam,
eftersom människan blev bosatt och samlade på sig avfall.
Hon levde nära sin boskap och epidemiska sjukdomar uppstod.
bulletTillvaron blev mer krävande.
Arbetstiden kom så småningom att utökas väsentligt.

Tryggheten verkar ha haft ett högt pris. Eftersom människan är en varelse som kan föreställa sig det som inte föreligger för närvarande, förmår hon planera för att försöka förhindra framtida olyckor. Detta kontrollbehov förklarar varför hon ansåg sig behöva behärska naturen. Allt kan hon som bekant heller inte förutse och de uppräknade nackdelarna fick hon på köpet.

Jordbrukssamhället är således effektivare vad gäller att producera livsmedel och alla medlemmar behöver inte delta i matproduktionen. De som hellre sysslade med att framställa föremål kunde byta till sig mat för dessa föremål.

Slutligen, vem kom på jordbruket? Kanske det var kvinnan? Det var hon som i samlarsamhället samlade in och skötte basfödan. Det var hon som hade möjlighet att fundera över att rester av vilda sädeslag hade grott där man lämnat det förra året. Säkert återvände nomaderna till "bra" boplatser de varit på förut. Det var också kvinnan som kanske var mest motiverad att behålla "opassande" barn.

 

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland