Mesopotamien
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

Gamla testamentet

Parallellt och oberoende av den egyptiska kulturen utvecklas civilisationen i Tvåflodslandet - Mesopotamien. Även här lever man först i stadsstater. En kort översikt av förloppet i regionen kan se ut enligt följande:

bulletSumererna (3200 - 2000 f Kr)
är de första kulturbyggarna i området.
De lever i stadsstater, konstruerar kilskriften, uppfinner hjulet och drejskivan och använder sig av ett 60-talssystem (lever kvar i vår indelning av tiden i timmar, minuter och sekunder).
bulletGammalbabylonsk tid (2000 - 1600 f Kr)
Sumererna erövras av babylonierna som övertar den sumeriska kulturen och utvecklar den. Inom matematiken torde de ha infört positionssystemet (en siffras placering avgör dess värde - i vårt tiotalssystem är siffran längst till höger i ett tal ental, nästa tiotal, nästa hundratal osv) före år 2000 före vår tideräkning.
Hammurabi enar stadsstaterna och inför en enhetlig lag, som finns bevarad på en stentavla. Lagen styrs av likhetsprincipen (öga för öga - jfr den mosaiska lagen som sammanfattas i De tio budorden) och innebär faktiskt en liberalisering av lagstiftningen.
bulletMedelbabylonsk tid (1600 - 1000 f Kr)
Redan under gammalbabylonsk tid hade kassiterna från nuvarande iran slagit sig ner i det babylonska riket. 1600 tar de över makten och de anpassar sig väl till den traditionella kulturen i landet.
Amarnabreven från 1300-talet vittnar om en omfattande brevväxling mellan härskarna i de dåvarande stormakterna Egypten, Assyrien, Mitanni och Hettiterriket. Härskarna intresserar sig för varandras hälsa, dyrbara material och politiska giftermål.
Assyrien stabiliseras i norr och tillväxer alltmer i styrka under denna period.
bulletNyassyrisk tid (1000 - 626 f Kr)
Assyrien dominerar området.
Nordriket (det norra av de två riken som uppstår efter Salomos död) erövras av Salmanassar 722 f Kr.
bulletNybabylonsk tid (626 - 539 f Kr)
En ny storhetstid för babylonierna.
De erövrar under Nebukadnessar II Sydriket (Juda) 585 f Kr, river Salomos tempel och det ledande skiktet bland judarna förs till Babylon (exilen).
bulletPerserna,
ett indoeuropeiskt folk erövrar hela området.
De bortförda judarna eller deras ättlingar kan återvända till Juda och återuppbygga templet

"Men dra nu upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så vill jag ha behag av det och visa mig härlig, säger Herren."

                                                                                (Haggai 1:8)

 

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland