Sample header image

Vill du också vara emot telefonköerna

Är du också trött på telefonköer? Anmäl dig du också uppror(a)telefonko.se ersätt (a) med @ När vi är tillräckligt många så lämnar jag över namnlistor till de som är värst. 

Nu får det vara nog

BOKTIPS

bok

En bok för alla tråkiga väntetider i ditt liv.

 

© 2013 Telefonupproret | Template design by Andreas Viklund