Du behåller din plats i kön


                              En bok för alla tråkiga väntetider i ditt liv


Är du också helt trött på telefonköerna? Då ska du gå med i det uppror jag startat mot alla telefonköer. Ju fler vi blir desto bättre genomslag får vi.

Nu får det vara nog!!

www.telefonkö.se© 2013 Martin Wänerholm