Asatro


Det må inte vara perfekt, första upplagan och allt av hemsidan, men som människa hoppas jag få leva med eventuella mindre brister i såval som text och som person. Hailaz, Oden, äldst av Asarna!

ᚨ Odens Aristokratiska uppoffrare. ᚨᛊᛚᚨᚲ Enhärjar mot Valhall! ᚨᛊᛚᚨᚲ

Asatron består av fornnordisk religion och kultur.

Valnut
Valknuten, en av Odens symbol
er

Få i äldre dagar skulle få vilja tillbe Oden, han var fruktad. Oden var förknippad med krig och död. Den som bär valknuten som förknippas med Oden ska vara beredd att dö en våldsam och blodig död sägs det och när man stupar i strid hamnar man i Valhall, men det är stor skillnad på att vara beredd och att vilja. Jag bär valkuten varje dag och blev avrådd av andra Asatroende att använda en sådan kraftfull symbol. De flesta Asatroende föredrar Tors hammare, Tor är beskyddare av Midgård, var människorna bor. Jag förknippar allmänt valknuten med att vara beredd på att göra goda uppoffringar för gemenskapen.

Vanligtvis går det bra för vanliga Asatroende att tro på påståenden som "Tor är i molnen med sin hammare och skapar åskljud". Med tanke på hur jag ser det är Asatron ett urgammalt släktband för tappra människor som följde Asarnas väg till Asgård. Jag har svårt att se att Tor är hela förklaringen till åska och det blir svårt om Asatro-grupper inte vill lyssna på vetenskapen och om hur elektriska urladdningar är inblandade. Klart yttrandefrihet och friheten till att skapa en egen uppfattning är bra. Mer intellektuell människoskara i umgängeskretsen har ofta inte varit till skada.

Värderingar som ofta hålls högt

Tolv kännetecken: flit, rättvisa, mod, generositet, gästfrihet, lagomhet, gemenskapen, individualitet, sanningen, ståndaktighet, lojalitet, visdom.
Nio ädla dygder: mod, sanningskärlek, ärofullt leverne, trohet, disciplin, gästfrihet, självförtroende, flit och uthållighet.

Flaggan som skapades av mig för alla de som vill stå för Odens Aristokrati: Valknut raþ þat flagga 2015

Valknut rath that flagga

Det står raþ þat (jämför fornnordiskan med modern engelska: read that) översatt till svenska "tyd detta", som jag då har placerat på flaggan. Den här bindrunan hittades ursprungligen i Sigtuna. Skrivet med Vikingatida runor (yngre futharken). Flaggan kommer från Odens färger, blåa klädsel (mot grått), svart från korparna Hugin och Munin, blåvioletta kommer från The Rites of Odin av Ed Fitch, från sektionen om slottet i Yule Journey.

Tolv kännetecken förklarade

Flit     -     Vara produktivt engagerade i livet. Undvika lättja. Sträva efter att åstadkomma bra saker.

Rättvisa     -     Låt rättvisa och rättvisa vara ditt signum. Behandla andra i enlighet med vad de förtjänar och ge varje person en chans att visa hans eller hennes bästa.

Mod     -     Rädsla är naturligt, men kan övervinnas. Träna dig på att göra de saker du fruktar, både fysiskt och moraliskt.

Generositet     -     En öppen hand och ett öppet hjärta att bringa lycka till dig och andra. Den snåle är aldrig nöjd.

Gästfrihet     -     I forna tider, var resenärer hälsade med mat, dryck och en varm plats vid elden. Se till att dina gäster är så nöjda att de aldrig begär mer.

Lagomhet     -     Njut av alla bra saker, men frossa inte i dig. Ingen beundrar en frossare eller en person som inte kan kontrollera sina begär.

Gemenskapen     -     Samarbeta med anhöriga och vänner, gör din beskärda del och kom ihåg ditt ansvar för andra.

Individualitet     -     Även om vi tillhör en gemenskap, är vi också individer med olika personligheter och klart definierade rättigheter. Respektera andras individualitet och insistera på samma i retur.

Sanningen     -     Var ärlig och rättfram i alla dina förbindelser. Undvik svek och bedrägeri.

Ståndaktighet     -     Lär dig att kvarstå, att uthärda i ansiktet av motgångar utan missmod. Att inte vända kappan efter vinden.

Lojalitet     -     Var ståndaktig i ert engagemang för andra och dig själv. Ha ett sann hjärta.
   
Visdom     -     Lär dig av dina erfarenheter. Väx i förståelse av världen och av det mänskliga hjärtat. Förstå så mycket av universum som du kan i de tillgängliga åren för dig.

Mina snabba reflektioner:
Flit på jobbet, rättvisa för att behandla människor med dignitet, mod för göra allt så mycket bättre, generositet för den goda kamratskapen, gästfrihet för att välkomna vänskap, lagomhet som uppehåll av nikotin jag gjorde t.ex. 29 maj - 16 juni (18 hela dagar), gemenskap som den aldrig varit tidigare, individualitet av att veta vad som är bäst för en själv, sanningen för att bli betrodd och kunna hålla sina ord, ståndaktighet för annars hade jag gett vika för mitt eget bästa, lojalitet som i att följa och gå in för hela slanten, visdomen där jag växt under tidens gång.

Varför håller många med om värderingarna men nästan ingen vet om denna kultur i detalj?

Asatron är gamla religionen före kristendomen. Med tanke på hur farligt det var att ifrågasätta kyrkans auktoritet på gamla dagar så fick anhängarna till Asatron ha sin tro i det fördolda. Kristendomen då var som dagens extremism i delar av världen, om man inte höll med om något kunde man bli dödad.

Asatron skulle ha flera olika grenar av religionen men jag vill involvera mig i att för samman människor. De flesta människor som tror på Asatron tar till sig av det som de gillar, men vi har ingen som befaller oss hur vi ska leva våra liv. Vi tar ansvar för oss själva och våra beslut.

Vi har inga viljor att skapa skam och skuld hos den enskilde individen. Det skulle vara svårt att leva så dömande till sättet.

Jag har inget emot att bli mer medveten om det undermedvetna. För det är på ett sådant plan mycket händer. Kasta runor går att göra på e-Tarocchi.com Rune Casts, jag brukar uteslutande välja Odin's Cast.

Inom området fornlämningar har gjorts ett jobb för att göra detta ämne mer tillgängligt för alla. Riksantikvarieämbetet har digitaliserat alla hittills tryckta volymer av Sveriges runinskrifter och finns för fri nedladdning.

Oden sökte efter kunskap och det är väldigt bra för gemene man att göra detsamma.

2015-06-17English
(Short summary of page)

The page mentions using precautions when wearing Odin's symbol the Valknut since it often is too much associated with sacrificing. However it's not about human sacrifice, it's more like no pain to gain.
Thor stands for more of a worldly protection.

The flag has the Younger Futhark Runic text written on it: raþ þat. Which translates into read that.

The Twelve Traits: industriousness, justice, courage, generosity, hospitality, moderation, community, individuality, truth, steadfastness, loyalty and wisdom.

Rune Casting is a way to explore the subconscious. However I suggest to read more about casting Runes before starting. 

2015-11-29This page is best viewed with Tor Browser This page is best viewed with Tor Browser

Aslak 2015