Runor och språken

Språken Norrön, Isländska och Älvdalska tillhör de som intresserar mig mest.

Futhark alfabetet

Äldre futharken 24 runor
Yngre futharken 16 runor
Anglosaxiska runor 33 runor


Så här kan du översätta ditt namn och andra skrifter A-Ö på äldre futharken:
ᚠ F  ᚢ U  ᚦ TH  ᚨ A  ᚱ R  ᚲ K  ᚷ G  ᚹ W  ᚺ H  ᚾ N   ᛁ I   ᛃ J   ᛇ Ä   ᛈ P   ᛉ Z   ᛊ S   ᛏ T   ᛒ B   ᛖ E   ᛗ M   ᛚ L   ᛜ NG   ᛞ D   ᛟ O

et al. utvidgad:
ᚳ C   ᛢ Q   ᚡ V   ᛪ X   ᚣ Y   ᚩ Å   ᚯ Ö


fF
uU
thTH
aA
rR
kK
gG
wW
hH
nN
iI
jJ
ä ïÄ
pP
zZ
sS
tT
bB
eE
mM
lL
ngNG
dD
oO


Som pusselbitar i Wyrd, den bestämda framtiden eller ödet. 

2015-06-17


Video som lär ut futharken A till Ö:
Learn Runic alphabet A to OE
2015-12-20English

(Short summary of page)

 

Elder Futhark has 24 runes

Younger futhark has 16 runes

Anglo-Saxon Runes have 33 Runes


The runes fit into the web of Wyrd.


2015-11-29


Video that teaches Futhark from A to OE or Ö:

Learn Runic alphabet A to OE
2015-12-20This page is best viewed with Tor Browser This page is best viewed with Tor Browser

Aslak 2015