En webbplats om främst stab&trosskompaniet under den första bosnienbataljonen "Nordbat 2 - BA 01" (1993/1994). Tillsammans var vi en personal runt trehundrasextio ur bataljonen som blev förlagda i containerfabriken och som fick heta "Camp Oden", den låg nära samhället Zivinice i Tuzla-regionen.

 
  sound off/on  
     
   
     
 

Oxbøl utanför Verde i Danmark (se bilden nedanför), det är lördagen den 25 september 1993. "Nordbat II" är klara för avresa till Bosnien under FN-flagg för att ingå i UNPROFOR. Första omgången av förtruppen bestående av runt hundra man och ett trettiotal fordon kommer att gå iväg tidigt nästkommande dag ner genom Europa. Den andra omgången och lika stor som den första går i väg två dagar senare den 28:e september och består även av två plutoner från nionde pansarskyttekompaniet.

Det hade nog inte stått fullt utrustad svensk trupp här i Danmark sedan Karl den X:es dagar, där vi tillbringade cirka två veckor för komplettering av utbildning och utrustning. Efter detta transporterades vi övriga med tåg
(50 timmars resa) genom Tyskland, Ungern, Österrike och sedan till Serbien, där vi placerades på en nästan öde och sjaskig militärbas i staden Pancevo (vilket inte var tanken från början) utanför Belgrad för att efterhand slussas in i Bosnien.

På bilden nedan syns tre svenska pansarskyttekompanier (8:e, 9:e och det 10:e), det danska stridsvagnskompaniet och till höger stab&trosskompaniet och bataljonstaben. Det norska fältsjukhuset "NORMEDCOY" och deras helikopterenhet "NORAIR" ingick inte formelt i Nordbat 2 men placerades nära oss i Tuzla-regionen. Finland fick inte skicka trupp till forna Jugoslavien på grund av konstitutionella skäl, men bidrog materielt med ett femtontal pansarskyttefordon av högsta klass.

 
   
     
   
     
   
     
 

Här börjar vår bildberättelse om den resan och våra märkliga upplevelser i Bosnien i det forna Jugoslavien. Hela denna stora apparat satte svenska politiker igång för att manifestera att vi var "värdiga" att gå med i EU. Ni minns väl att den så kallade folkomröstningen för detta hölls året efter, hösten 1994.

Vi som deltog har säkert undrat många gånger vilka goda krafter som fanns med oss därnere ,när det trots allt det mesta gick så bra för oss på denna inledning av en ny "mission"?

Vi börjar först i Strängnäs där de flesta av oss (bataljonstaben, stab&trosskompaniet och 10:e pansarskyttekompaniet) utbildades som "beredskapsbataljon 93/94" under sommaren 1993. Sex veckor senare senare (24 augusti) kom inkallelsen till BA01. Nordbat 2 bestod av cirka 1000 soldater i inledningsskedet (stab ~53, stab&tross ~340, pansarskytte 3X ~170 och det danska stridsvagnskompaniet ~122 man). Så många människor och alla förstås med sina egna upplevelser, därför är det nog omöjligt att återge ett större sammanhang av denna resa ner och tiden där, mitt i ett fruktansvärt brinnande inbördeskrig?

Det som mest skildras på denna webbplats är nog den goda sammanhållningen inom förbandet. I ett sådant här läge gäller det att (våga) lita på varandra. Självklart så knakade det emellanåt en aning i fogarna, eftersom det var en väldigt hög anspänning under hela vår tid därnere.

Sidorna är indelade i tre större bildblock som vardera består att antal sidor med mycket foton, tidningsurklipp, videoklipp och lite annat kuriosa. Börja med bildblock 1 som är om tiden från första inryckningen den 28/6 tills vi börjar slussas in i Bosnien i början av oktober från Pancevo basen. Block 2 är tiden fram till årskiftet 1993/1994 och slutligen block 3 om tiden från nyårsskiftet tills vi börjar "rotera" hem och vi blir avlösta i mars/april månad.

Till sist glöm inte bort att ge er tillkänna i gästboken!

 
     
  "These colours don´t run"  
     
  Bildblock 1   Bildblock 2   Bildblock 3  
     
  Guestbook   Länkar   e-mail  
     
   
   
 

 

 

 
     
     
   
     
     
   
   
   
     
 

online -

 

visitors this week ..-
visitors this month -

 
   

eXTReMe Tracker

   

Senaste uppdateringar