Studiebesök på AlcoPropeller 22 oktober
Blad till bogpropeller, K-I Persson, Tage Pettersson, P-O Åkerblad, Stig Larsson, Sven Hedström och Arne Knochenhauer
Stefan Lindström och ett blad som ska ställas ut på mässa i Shanghai. Det slipade mönstret är en ren utseendefråga.
Blänker som guld. Blad kan väga två ton. Bengt Nykvist, Lasse Kihlman och Åke Olsén är imponerade
Slipningen är ett tungt manuellt jobb som kräver anlag och rutin
Ämnena gjuts på Johnson Metall och mäts sedan upp. Här kollar Sven Hedström, Tage Pettersson och Jörgen Lindhé
VD Magnus Eldh visar stolt ny mätutrustning som ligger i teknisk framkant
Första stomme till trämodell för gjutning