Utställning i Badhuset

Sommaren 1999 ordnade MCHK Nerike en utställning av medelmmarnas cyklar i Badhuset, nuv. Ritz.
Den lockade många betalande besökare och gav ett bra tillskott till klubbens ekonomi.
Bland de många funktionärerna kunde ses John Söderberg, Kent Ivarsson, Tage Pettersson,
Jörgen Lindhé, Stig Allansson och Björn Salomonsson.