Förstahjälpenkurs 2011
Ovan: Ska man ta av hjälmen eller inte vid en olycka och hur gör man i så fall?

Ovan till vänster: Jenny Andefors från Civilförsvarsförbundet har inte brottat ned Steve Åkerling. Hon visar säkert sidoläge
 
Till vänster: Hjärtmassage på mini-Barbara praktiseras av Lennart Levinj, Anders Spjut, Viktor Tikka, Tage Pettersson, Kent Törnkvist och Bengt Nykvist. Det var tyngre än man kan tro!