Klubbmöte 3 mars
Ordförandebyte. Frank Haglund lämnar efter många år över klubban till Lennart Levin.
Fredrik Lindgren berättar om sitt hektiska liv som professionell speedwayförare i fyra länder. Pappa Tommy med eget förflutet på speedwaybanan finns med som stöd.
 
Nu finns även Fredrik med på vår tavla med kända motorprofiler