Mörkerrallyt 30 sept 2009
Anders Spjut, Bengt Nykvist och Steve Åkerling inväntar ålamörkret…
…liksom Anders Hultkvist och Lennart Levin
Generalen Gunnar Löfstedt håller förargenomgång för de drygt 30 deltagarna
Lennart Levin och Lasse Kihlman grunnar över frågorna
Jimmie Holmgren i Vicky-depån
Hans Meijer överväger skiljefrågan
Leif Andersson packar ihop
Björn Salomonsson rättar
 
Kalle Eriksson totalsegrade och valde hinken bland de fina priserna