Skåne runt 2010
Arne Joberger stod bakom kameran och saknas bland
klubbmedlemmarna på dessa bilder.
Tommy Carlsson, Nimbus
Lasse Kihlman, BSA

Till vänster, Karl-Einar Bergsten, AJS

Till höger, Tage Pettersson, FN

Gunnar Löfstedt och Anders Palm, Rex